پردیس بنت الهدی صدر قزوین

پرسنل اداری پردیس بنت الهدی صدر قزوین

پرسنل اداری پردیس بنت الهدی صدر قزوین
تصویر سمت نام و نام خانوادگی رزومه شغلی شماره تماس
سرپرست پردیس بنت الهدی صدر قزوین خانم دکتر واله غلامی مشاهده

 

معاونت اداری و مالی و توسعه منابع علی اکبر محمدی الموتی مشاهده 33346297

معاوت آموزشی و فرهنگی

خانم دکتر صدیقه کریمیان مشاهده

33369617

  کارشناس مسئول آموزش اکبر عظیمی   33342076
کارشناس مسئول امور دانشجویی و تربیت بدنی صدیقه یوسفی مشاهده

33336601

 

کارشناس آموزش مجید فعله گری  

33331396

کارشناس پژوهش الهام فقیهی مشاهده

33343756

کارشناس هوشمندسازی زهرا مهرورز مشاهده

 

 33346297

کارشناس امور حراست مینا رحیمی نیارکی مشاهده

33336601

  کارشناس امور فرهنگی فاطمه نصری سیمیاری   33346298

 

 

سرپرست شبانه روزی منصوره قاسمی  

33342077

  سرپرست شبانه روزی مریم هواسی   33342077

سرپرست شبانه روزی

صدیقه زارعی

مشاهده

33342077

 


نظرات کاربران