پردیس بنت الهدی صدر قزوین

رزومه خانم دکتر غلامی(سرپرست پردیس بنت الهدی صدر قزوین)

مشخصات فردی:

 

 نام: واله

نام خانوادگی: غلامی

پست الکترونیکی :  vale.gholami@yahoo.com

 

مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ:

 

 

مدرک تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد

علامه طباطبایی تهران

1379

  آموزش زبان انگلیسی

دکتری

دانشگاه تبریز

1394

  آموزش زبان انگلیسی

 

عناوین پایان نامه:

 

1- بررسی تاثیر تدریس مقابله ای واژگان مترادف  بر یادگیری واژگان زبان دوم(1379 - پایان نامه کارشناسی ارشد)

2- بررسی تاثیر سبکها و استراتژیهای یاد گیری برعملکرد فراگیران در آزمون ها (1394- تز دکتری)

 

طرحهای تحقیاتی:

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

انفرادی

گروهی

مجری

همکار اصلی

سایر همکاران

1

بررسی مشکلات روش های تدریس زبان انگلیسی در استان قزوین و ارایه راهکارهای مناسب

همکار اصلی

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

1381

1382

2

چگونه توانستم نگرش دبیران زبان انگلیسی ناحیه یک را نسبت به روشهای تدریس تغییر دهم.

مجری

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک

1393

1394

 

 

تالیفات (کتاب،  ترجمه یا ویراستاری)

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ اولین چاپ

ناشر

تألیف

تصنیف

1

 

رایحه ( زبان عمومی برای دانشجویان )

تالیف

 

1386

سایه گستر

2

English language learners’ test performance in relation to styles, strategies and gender

تالیف

 

1397

Scholars’ press

 

   

مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و نشریات علمی، (پژوهشی و ترویجی) و آثار علمی دیگر:

- مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

1

Investigating learning strategies as predictors of test performance

Academie Royale Des Sciences D Outre-Mer Bulletin Des Seances

ISI

1394

Vol.4 No.3

2

Evaluation of Iranian English Textbooks Based on Teacher Textbook Evaluation Scale

International Journal in Management and Social Science

 

1394

Vol.3 Issue.2

3

Towards an Interactive EFL Class:

Using Active Learning Strategies

The Clarion

 

1393

Vol.3 No.2

4

The Effect of Weekly Quizzes

on Students’ Achievement Scores

I.J.Modern Education and Computer Science

 

1392

Vol.1

5

Learning Styles as Predictors of Test Performance

ELT Journal

Imam Khomeini International University

 

1394

Vol.3

6

Pronunciation Teaching and Higher Order Thinking Processes

European Journal of Education and Learning

 

1392

Vol.14

7

Learning styles as predictors of students performance

ٍELT

مجله آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

1394

 

 
- مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

 

1

 

Learning Styles Across Language proficiency Levels

سبک های یادگیری در سطوح مختلف  مهارت زبانی

ISLPR Global International Conference on TESOL

بین المللی

ترکیه

1393

 

2

 

Investigating Pedogogical Knowledge of Novice and Experienced EFL Teachers

بررسی دانش شغلی معلمان کم تجربه و با تجربه زبان انگلیسی

Current Trends in ELT

بین المللی

ارومیه

1392

 

3

 

The Micro-level of Classroom context: An Interaction between Authority,Power and Morality

Improving TESOL –Pedogogies ,Learning and Assessment

بین المللی

تهران

1392

4

An Investigation of Pathology of Language Teaching in Iran

آسیب شناسی آموزش زبان در ایران

Improving TESOL –Pedogogies ,Learning and Assessment

بین المللی

تهران

1392

5

A Discourse Analysis of Computer Games

تحلیل کلامی بازی های کامپیوتری

Improving TESOL –Pedogogies ,Learning and Assessment

بین المللی

تهران

1392

6

معیارهای تنظیم مدل آموزش سازمانی بر اساس نظریه های مختلف تدریس

آسیب شناسی آموزش سازمانی

ملی

تهران

1391

 

 

سوابق اجرایی:

- عضویت در هیات تحریریه  وداوری مقالات

 

ردیف

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات

1

عضو هیات تحریریه نشریه مینوی خرد

2

داوری مقالات نشریه مینوی خرد

3

سرپرست انجمن علمی زبان انگلیسی

4

داوری اقدام پژوهی های دبیران ناحیه یک

5

داوری مقالات کنفرانس

 

سوابق تدریس :

تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی و د انشگاه فرهنگیان قزوین از سال 1380 تا1397      

رتبه های کسب شده:

 

ردیف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

داخلی

بین المللی

1

آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین

نرم افزار قابل نصب در تلفن همراه

داخلی

1394

اول منطقه

2

آموزش و پرورش تهران

جشنواره کشوری تولید مکمل زبان انگلیسی ( بازتولید یک واحد درسی )

کشوری

1395

اول کشوری

3

آموزش و پرورش استان قزوین

اقدام پژوهی

استانی

1394

دوم استانی

4

آموزش و پرورش قزوین

معلم نمونه

منطقه

1393

اول منطقه

5

آموزش وپرورش قزوین

تجارب برتر تربیتی

منطقه

1394

اول منطقه

6

آموزش و پرورش قزوین

مسابقات قرآن و نماز

منطقه

1393

اول منطقه

 


نظرات کاربران